Supportersclub Piz Amalia en tochtbeschrijving

In het kader van het Piz Amalia Muziek Festival wordt een exclusieve club van donateurs van het Koninklijk Conservatorium opgebouwd, met als doel jong talent te ondersteunen. Voorwaarde voor toetreding is de beklimming van de Piz Amalia in het kader van de feestelijkheden.

Neem voor meer informatie over de club contact op met info@gutundgut.ch  

> Download Flyer (PDF)

1. Doelen

De Piz Amalia Club is de vereniging ter ondersteuning van het jaarlijks plaatsvindende Piz Amalia Muziek Festival in het Unterengadin en van stimuleringsprojecten voor veelbelovend muzikaal talent uit Nederland en Zwitserland, in het bijzonder stimuleringsprojecten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. De club zorgt tevens voor een levendige culturele uitwisseling tussen Nederland en Zwitserland en is een inspirerend en sportief trefpunt voor zijn leden. De leden van de Piz Amalia Club ontmoeten elkaar elk jaar bij het Piz Amalia Muziek Festival in het Unterengadin en bij het Piz Amalia-concert in Den Haag. Als bijzonder ritueel beklimmen aspirant-leden de Piz Amalia voordat zij in de club worden opgenomen.

2. Lidmaatschap

De Piz Amalia Club kent drie vormen van lidmaatschap: leden, aspirant-leden en donateurs. 

Leden
Degene die de 2918 meter hoge Piz Amalia ten minste eenmaal beklommen heeft, kan lid worden. Voor dit doel vindt elk jaar ten tijde van het Piz Amalia Muziek Festival onder leiding van een of meer berggidsen een beklimming – een veeleisende bergtocht – van de Piz Amalia plaats. De gidskosten zijn bij de eerste contributiebijdrage inbegrepen. Na afloop van de beklimming worden de nieuwe leden op feestelijke wijze in de club opgenomen.

Het aantal leden is beperkt tot maximaal 100.

De leden ondersteunen het Piz Amalia Muziek Festival, alsmede verdere stimuleringsprojecten voor veelbelovend muzikaal talent uit Nederland en Zwitserland, in het bijzonder stimuleringsprojecten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, met een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 600,–. 

De leden van de Piz Amalia Club worden uitgenodigd voor de volgende evenementen:

Mitglieder des Piz Amalia Clubs werden zu folgenden Veranstaltungen eingeladen:

  • 2 concerts van veelbelovend muzikaal talent in het kader van het Piz Amalia Muziek Festival in het Unterengadin
  • Piz Amalia-concert met jong muzikaal talent in Den Haag
  • Ledenvergadering van de Piz Amalia Club

De leden worden op de website van het Piz Amalia Muziek Festival en op een permanent Piz Amalia Club-bord in Scuol vermeld.

Aspirant-leden
Aspirant-leden zijn mogelijke toekomstige leden, die de Piz Amalia nog niet beklommen hebben. 

Aspirant-leden ondersteunen het Piz Amalia Muziek Festival, alsmede verdere stimuleringsprojecten voor veelbelovend muzikaal talent uit Nederland en Zwitserland, in het bijzonder stimuleringsprojecten van het Koninklijk Conservatorium, met een jaarlijkse bijdrage van ten minste € 400,–

Aspirant-leden van de Piz Amalia Club worden uitgenodigd voor de volgende evenementen:

  • 1 concert met veelbelovend muzikaal talent in het kader van het Piz Amalia Muziek Festival in het Unterengadin
  • Piz Amalia-concert met jong muzikaal talent in Den Haag
  • Ledenvergadering van de Piz Amalia Club, als toehoorder

De leden worden op de website van het Piz Amalia Muziek Festival en op een permanent Piz Amalia Club-bord in Scuol vermeld.

Donateurs
Donateurs ondersteunen als privépersoon het Piz Amalia Muziek Festival, alsmede verdere stimuleringsprojecten voor veelbelovend muzikaal talent uit Nederland en Zwitserland, in het bijzonder stimuleringsprojecten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, met een jaarlijkse bijdrage van ten minste € 1000,–.

Donateurs van de Piz Amalia Club worden uitgenodigd voor de volgende evenementen:

  • 2 concerts ander concert met veelbelovend muzikaal talent in het kader van het Piz Amalia Muziek Festival in het Unterengadin
  • Piz Amalia-concert met jong muzikaal talent in Den Haag

Donateurs worden op de website van het Piz Amalia Muziek Festival vermeld.

Organisatie

De Piz Amalia Club wordt geleid door een voorzitter. De voorzitter wordt op de ledenvergadering uit de leden gekozen. Tevens worden op de ledenvergadering, die tijdens het Piz Amalia Muziek Festival plaatsvindt, de nieuwe leden opgenomen. Ook wordt dan een beslissing genomen over verdere ondersteunende projecten.
Het organisatiecomité van het festival is belast met de dagelijkse leiding van de Piz Amalia Club.